CENIK ZIMSKIH AVTOGUM 2016/2017

Zimske-gume-2016

dimenzija

SAVA FALKEN FULDA VREDENSTEIN KUMHO GOODYEAR CONTINENTAL DUNLOP
155/70X13 30,61EUR 33,34EUR 35,38EUR 41,11EUR 30,00EUR 47,17EUR 53,00EUR 47,17EUR
175/70X13 35,26EUR 39,70EUR 39,93EUR 50,42EUR 34,70EUR 56,26EUR 56,30EUR 55,35EUR
155/65X14 35,28EUR 43,00EUR 37,21EUR 46,34EUR / 49,90EUR 55,80EUR 49,90EUR
165/65X14 38,95EUR 41,81EUR 43,56EUR 51,18EUR 37,10EUR 59,90EUR 65,18EUR 59,90EUR
175/65X14 36,66EUR 40,15EUR 40,35EUR 50,54EUR 36,00EUR 52,62EUR 51,60EUR 51,73EUR
175/70X14 40,81EUR / / 61,27EUR 40,20EUR 62,62EUR 74,76EUR 67,14EUR
185/60X14 38,97EUR 44,68EUR / 56,13EUR 41,20EUR 57,17EUR 63,09EUR 56,26EUR
185/65X14 40,82EUR / 46,27EUR 60,00EUR 41,00EUR 62,62EUR 68,93EUR 61,73EUR
185/60X15 42,55EUR 50,82EUR 45,84EUR 57,80EUR 44,80EUR 60,80EUR 66,30EUR 60,50EUR
185/65X15 42,64EUR / 46,80EUR 55,60EUR 42,10EUR 58,08EUR 61,99EUR 57,17EUR
195/60X15 46,27EUR 54,82EUR 54,08EUR 62,30EUR 47,40EUR 68,05EUR 73,78EUR 68,00EUR
195/65X15 43,59EUR 45,10EUR 47,31EUR 51,37EUR 41,10EUR 56,57EUR 60,04EUR 55,66EUR
205/60X15 72,18EUR / 66,25EUR 83,22EUR / 96,20EUR / /
205/65X15 68,97EUR 67,26EUR 68,76EUR / 62,12EUR 99,83EUR 98,24EUR 90,00EUR
195/60X16 / / 73,00EUR 86,00EUR 66,15EUR 102,56EUR 102,54EUR 97,11EUR
195/55X16 55,92EUR / 74,42EUR 97,11EUR 66,00EUR 93,47EUR 103,05EUR 94,39EUR
205/55X16 51,34EUR 59,60EUR 70,59EUR 78,70EUR 54,60EUR 85,34EUR 90,92EUR 84,39EUR
215/60X16 68,75EUR / 90,00EUR 11,56EUR 74,60EUR 109,00EUR 120,80EUR 108,00EUR

*Vse cene so z DDV-jem.

You may also like...